2002 నుండి మేము ప్రకృతి వైపరిత్యాలను రోజుల ముందుగానే గుర్తించి అ వివరాలను సంభందిత అధికారులకు అలానే కేంద్ర, రాష్ట్ర  సంభందిత సంస్ధలకు ఈ మెయిల్స్ రూపంలో పంపిచడం జరిగింది.. వాటికి సంభందించిన వివరాలను ఇక్కడ పొందుపరుస్తున్నాము… 

Recent Comments

    Archives

    Categories

    • No categories

    Meta